Händelser          

7.

Översvämning vid Mönnerumsån

1940-tal, Mönnerumsån svämmar över. Vid svåra översvämningar fick man ofta ersätta motorvagnarna med loktåg och göra noggranna inspektioner  före varje tåg eftersom risken var stor för underminering av banvallen.