Händelser          

5.

Arkösunds Station september 1960 - "rälen skärs av"

Arkösund 1960

Delsträckan Östra-Husby - Arkösund nedlagd den 31 aug. 1960