Händelser          

10.

VB11 ur spår  på Svenneby mosse 1920

Lokurspåringen skedde den 9 maj 1920 mellan Svenneby - Kättinge på rakspåret i närheten av Grönevads gård.

Det var ett mycket besvärligt räddningsarbete då loket sjönk i dyjorden. För att få ett stabilare spårläge användes efter denna urspåring långsliprar med kolstubb som ballast på mossmarken.