Händelser          

1.

 Invigning av den första Östra stationen 1893

Norrköping Östra 1893

Lägg märke till unionsflaggorna på stationsbyggnaden.