Godsmagasin för Kättinge station. Ovan längdfasad och fasad mot banan.  Underst sektion och bottenplan.