Lokstallet i Arkösund 

Ritningar till vänster och underst, till höger som det såg ut våren 2000, själva lokstallet och resterna av vändskivan