Ovan Bank, Bergskärning och Jordskärning

Till höger bult och rälsspik.

Till vänster 24,8 kg räls 1894, en vanlig dimension på banan.

Underst en växelsektion.