Avgränsningar mellan bana,  vägar och marker:
Fällbom, Grindar och Stängsel

Under 1920-talet sattes bommar, ljussignaler eller ringklockor upp vid många vägövergångar längs banan.