Ovan karta över bansträckning på gränsen mellan Östra Husby och Häradshammars socknar. Lägg märke till namnen på markägarna. Till höger Jonsbergs stations- område med omgivningar och bana.